Stowarzyszenie Instruktorów Obsługi Maszyn Ogrodniczych i Leśnych

 

 

Stowarzyszenie Instruktorów Obsługi Maszyn Ogrodniczych i Leśnych jest ogólnopolską organizacją pozarządową, której głównymi celami są popularyzacja i wdrażanie bezpiecznych i fachowych metod użytkowania i eksploatacji specjalistycznych maszyn i urządzeń oraz działania mające na celu wpływać na rozwój i integrację kadry instruktorskiej.

 

Członkowie SIOMOL to osoby posiadające kwalifikacje instruktorskie, w zakresie obsługi
maszyn ogrodniczych i leśnych, Reprezentujemy różne branże. Jesteśmy związani głównie z
leśnictwem, dystrybucją maszyn oraz edukacją. Aktywnie działamy na rynku szkoleń,
promujemy, a także wspieramy dobre praktyki edukacyjne. Jeżeli posiadasz uprawnienia
instruktorskie zapraszamy do współpracy.

Statut SIOMOL

Zarząd stowarzyszenia

W kadencji na lata 2021 – 2024 Stowarzyszenie jest kierowane i reprezentowane przez:

Zarząd w składzie:

  • Prezes - Robert Kujawiak

  • Wiceprezes - Arkadiusz Tomczak

  • Sekretarz - Tomasz Szwed

  • Skarbnik - Przemysław Mazur

  • Członek - Grzegorz Wasilewski

  • Członek - Tomasz Jelonek

Komisję Rewizyjną:

  • Przewodniczący - Krzysztof Popiołek

  • Członek - Mateusz Korycki

  • Członek - Paweł Kropornicki 

Copyright © SIOMOL