Informacje

Od stycznia 2011 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące podatku VAT, wg których na usługi szkoleniowe obowiązującą stawką podatku jest 23%. Ceny większości szkoleń zatem wzrosną ...

Nasze szkolenia są bez VAT!

-23%

Aktualności

Najbliższe szkolenia.

Kurs dla INSTRUKTORÓW ŚCINKI DRZEW. więcej...

Warsztaty specjalistyczne - PIELĘGNACJA DRZEW. więcej...

Współpraca ze Stowarzysze- niem Kobiet Lasu – zapraszamy członkinie i wszystkich zainte- resowanych do aktywnego wsparcia.
       Stowarzyszenie Kobiet Lasu

Mistrzostwa Świata Drwali 2012.
Złoty medal za ścinkę dla Adama Wawrzaka !!!           Złoty medal Adama Wawrzaka więcej...

SIOMOL był ponownie współorganizatorem Mistrzostw Polski Drwali.

Możliwości współpracy

Stowarzyszenie Instruktorów Maszyn Ogrodniczych i Leśnych, realizując swoje cele statutowe stara się nawiązywać współpracę z osobami i instytucjami, których działania i dążenia są pokrewne z naszymi. Zależy nam na współpracy z jednostkami aktywnymi, przedsiębiorczymi oraz mającymi wizję i chęć wspierania innych oraz z osobami i firmami, posiadającymi możliwie największy zasób wiedzy na dane tematy. Stowarzyszenie skupia wokół siebie głównie grupę ludzi zawodowo związanych z branżą (choć nie tylko) - specjalistów najwyższej klasy, mających ciągły dostęp do najnowszej wiedzy w tej dziedzinie. Są to zarówno członkowie organizacji jak i podmioty niezrzeszone - współpracujące i wspierające organizację i jej przedsięwzięcia.

REKLAMA

Witrynę przegląda 1 gość

Copyright © SIOMOL