Możliwości współpracy

Stowarzyszenie Instruktorów Maszyn Ogrodniczych i Leśnych, realizując swoje cele statutowe stara się nawiązywać współpracę z osobami i instytucjami, których działania i dążenia są pokrewne z naszymi. Zależy nam na współpracy z jednostkami aktywnymi, przedsiębiorczymi oraz mającymi wizję i chęć wspierania innych oraz z osobami i firmami, posiadającymi możliwie największy zasób wiedzy na dane tematy. Stowarzyszenie skupia wokół siebie głównie grupę ludzi zawodowo związanych z branżą (choć nie tylko) - specjalistów najwyższej klasy, mających ciągły dostęp do najnowszej wiedzy w tej dziedzinie. Są to zarówno członkowie organizacji jak i podmioty niezrzeszone - współpracujące i wspierające organizację i jej przedsięwzięcia.

Możliwości współpracy - grono członkowskie

W gronie członkowskim SIOMOL są m.in. instruktorzy - osoby z wykształceniem wyższym (przeważnie leśnym, rolniczo-leśnym lub technicznym), posiadający odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac specjalistycznych w lesie i ogrodnictwie a także do przeprowadzania szkoleń i kursów w tym zakresie. Są w tej grupie też doświadczeni nauczyciele akademiccy - autorzy opracowań z dziedziny obsługi, techniki i technologii prac urządzeniami do pozyskiwania i obróbki drewna. Większość instruktorów ma ogromne (nieraz nawet kilkunastoletnie) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń specjalistycznych - na koncie każdego jest, co najmniej kilkadziesiąt takich działań dla instytucji (m.in.: Lasy Państwowe, Zakłady Usług Leśnych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Technika Leśne, Akademie Rolnicze) oraz prywatnych i indywidualnych użytkowników maszyn do prac w branży leśnej lub ogrodniczej. Wspierają nas również osoby spoza organizacji, mające dużą wiedzę i doświadczenie oraz chęci współdziałania.

Możliwości współpracy - partnerzy

SIOMOL współpracuje chętnie ze wszystkimi osobami prywatnymi, instytucjami, firmami, organizacjami i innymi podmiotami, dla których ważne jest promowanie profesjonalnych postaw i zachowań a ich zainteresowania i cele są zbieżne z tymi, przyświecającymi organizacji.

Stowarzyszenie Instruktorów Obsługi Maszyn Ogrodniczych i Leśnych nawiązało m.in. ścisły kontakt ze Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Leśnych i po podpisaniu przez Zarządy obu organizacji razem wypracowanego porozumienia, stara się obecnie podejmować wspólne działania i inicjatywy, prowadzące do propagowania i popularyzacji trudnych i wymagających wysokiej specjalizacji zawodów oraz wdrażania dobrych praktyk w działalności branżowej. Organizacja nasza podpisała również - w trosce o wysoki poziom edukacji - obustronne porozumienie o współpracy szkoleniowej z RDLP w Krośnie.

Możliwości współpracy - zasady

SIOMOL jest bardzo otwartą organizacją, akceptującą każdą – dopuszczaną przez prawo, formę współpracy. Może to być zarówno bezpośrednia działalność członkowska, wspomagająca rozwój organizacji lub realizację działań jak i różne pośrednie formy pomocy. Wdzięczni będziemy za każdy przejaw pozytywnego zaangażowania adekwatnego do Państwa możliwości.

Copyright © SIOMOL