Informacje

Od stycznia 2011 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące podatku VAT, wg których na usługi szkoleniowe obowiązującą stawką podatku jest 23%. Ceny większości szkoleń zatem wzrosną ...

Nasze szkolenia są bez VAT!

-23%

Aktualności

Najbliższe szkolenia.

Kurs dla INSTRUKTORÓW ŚCINKI DRZEW. więcej...

Warsztaty specjalistyczne - PIELĘGNACJA DRZEW. więcej...

Współpraca ze Stowarzysze- niem Kobiet Lasu – zapraszamy członkinie i wszystkich zainte- resowanych do aktywnego wsparcia.
       Stowarzyszenie Kobiet Lasu

Mistrzostwa Świata Drwali 2012.
Złoty medal za ścinkę dla Adama Wawrzaka !!!           Złoty medal Adama Wawrzaka więcej...

SIOMOL był ponownie współorganizatorem Mistrzostw Polski Drwali.

Szczegóły kursu

Warsztaty z zakresu pielęgnacji drzew i zagospodarowania zieleni wysokiej - z zastosowaniem specjalistycznych technik i przy użyciu pilarek spalinowych"


Cel szkolenia:

  1. Przedstawienie ogólnych zasad pielęgnacji drzew oraz metod wykonywania prac specjalistycznych przy pielęgnacji i usuwaniu drzew trudnych - z użyciem pilarek spalinowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad BHP przy pracy w koronach drzew.

Czas szkolenia:

  1. 4 dni robocze, 32 godziny - w tym: 8 godzin zajęć teoretycznych i 24 godziny zajęć praktycznych.REKLAMA

Witrynę przegląda 1 gość

Copyright © SIOMOL