Informacje

Od stycznia 2011 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące podatku VAT, wg których na usługi szkoleniowe obowiązującą stawką podatku jest 23%. Ceny większości szkoleń zatem wzrosną ...

Nasze szkolenia są bez VAT!

-23%

Aktualności

Najbliższe szkolenia.

Kurs dla INSTRUKTORÓW ŚCINKI DRZEW. więcej...

Warsztaty specjalistyczne - PIELĘGNACJA DRZEW. więcej...

Współpraca ze Stowarzysze- niem Kobiet Lasu – zapraszamy członkinie i wszystkich zainte- resowanych do aktywnego wsparcia.
       Stowarzyszenie Kobiet Lasu

Mistrzostwa Świata Drwali 2012.
Złoty medal za ścinkę dla Adama Wawrzaka !!!           Złoty medal Adama Wawrzaka więcej...

SIOMOL był ponownie współorganizatorem Mistrzostw Polski Drwali.

Szczegóły kursu

Szkolenie z zakresu eksploatacji i bezpiecznego użytkowania pilarek spalinowych


Cel szkolenia:

  1. Przygotowanie do wykonywania prac przy pomocy pilarek spalinowych - z uwzględnieniem zasad BHP.
  2. Nabycie umiejętności bezpiecznej pracy pilarką i opanowanie zasad jej eksploatacji.

Czas trwania szkolenia:

  1. 2 dni robocze, 16 godzin - w tym: 6 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych.REKLAMA

Witrynę przegląda 1 gość

Copyright © SIOMOL