Informacje

Od stycznia 2011 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące podatku VAT, wg których na usługi szkoleniowe obowiązującą stawką podatku jest 23%. Ceny większości szkoleń zatem wzrosną ...

Nasze szkolenia są bez VAT!

-23%

Aktualności

Najbliższe szkolenia.

Kurs dla INSTRUKTORÓW ŚCINKI DRZEW. więcej...

Warsztaty specjalistyczne - PIELĘGNACJA DRZEW. więcej...

Współpraca ze Stowarzysze- niem Kobiet Lasu – zapraszamy członkinie i wszystkich zainte- resowanych do aktywnego wsparcia.
       Stowarzyszenie Kobiet Lasu

Mistrzostwa Świata Drwali 2012.
Złoty medal za ścinkę dla Adama Wawrzaka !!!           Złoty medal Adama Wawrzaka więcej...

SIOMOL był ponownie współorganizatorem Mistrzostw Polski Drwali.

Zarząd stowarzyszenia


Stowarzyszenie jest reprezentowane i kierowane przez:

Zarząd w składzie:

 1. Prezes - Robert Kujawiak

  robert.kujawiak@drwaledukacja.pl

 2. Wiceprezes - Tomasz Suplewski

  tsuplewski@gmail.com

 3. Sekretarz - Tomasz Szwed

  tomasz.szwed@drwaledukacja.pl

 4. Skarbnik - Przemysław Mazur

  p.mazur13@wp.pl

 5. Grzegorz Wasilewski - członek

  wasilewski.lzd@interia.pl

 6. Arkadiusz Tomaczak - członek

  arkadiusz.tomczak@atj-sc.pl

 7. Sławomir Adamczyk - członek

  slawomiradamczyk86@gmail.com


Komisję Rewizyjną:

 1. Stefan Dmowski - przewodniczący

  stefan.dmowski@drwaledukacja.pl

 2. Wiktor Noglaski - członek

  wiktoren@gmail.com

 3. Andrzej Świderek - członek

  andrzej.swiderek@drwaledukacja.plREKLAMA

Witrynę przegląda 1 gość

Copyright © SIOMOL