Kontakt


Stowarzyszenie Instruktorów Obsługi Maszyn Ogrodniczych i Leśnych

03-289 Warszawa
Ostródzka 56Y
Konto: 30 2340 0009 5290 2180 0000 0017
NIP: 524 266 53 49
REGON: 141569340-00025
KRS: 309183 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS

 

Szanowni Państwo w celu skontaktowania się z nami prosimy pisać na adres mailowy sekretariatu:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

lub telefonować na poniżej podany numer telefonu:

+48 788 788 306

Copyright © SIOMOL