Informacje

Od stycznia 2011 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące podatku VAT, wg których na usługi szkoleniowe obowiązującą stawką podatku jest 23%. Ceny większości szkoleń zatem wzrosną ...

Nasze szkolenia są bez VAT!

-23%

Aktualności

Najbliższe szkolenia.

Kurs dla INSTRUKTORÓW ŚCINKI DRZEW. więcej...

Warsztaty specjalistyczne - PIELĘGNACJA DRZEW. więcej...

Współpraca ze Stowarzysze- niem Kobiet Lasu – zapraszamy członkinie i wszystkich zainte- resowanych do aktywnego wsparcia.
       Stowarzyszenie Kobiet Lasu

Mistrzostwa Świata Drwali 2012.
Złoty medal za ścinkę dla Adama Wawrzaka !!!           Złoty medal Adama Wawrzaka więcej...

SIOMOL był ponownie współorganizatorem Mistrzostw Polski Drwali.

Działalność

Mając na uwadze wyznaczone cele i idee, SIOMOL chętnie podejmuje wspólne przedsięwzięcia z podmiotami związanymi z branżą leśno – ogrodniczą zarówno z własnej inicjatywy jak i na zlecenie zainteresowanych. Prowadzimy działalność edukacyjną i szkoleniową dla najróżniejszych instytucji, użytkowników z sektora prywatnego a także osób indywidualnych. Zajęcia mogą mieć formę szkoleń, kursów, wykładów, prezentacji, pokazów i każdą inną preferowaną przez odbiorcę. Program może być standardowy lub ułożony wg indywidualnych potrzeb i oczekiwań – zawsze jednak z zachowaniem surowych zasad bezpieczeństwa, wysokich standardów oraz dobrych praktyk. Realizacja projektów może być dokonywana bezpośrednio przez organizację i jej członków lub za pośrednictwem współpracujących, zaprzyjaźnionych i sprawdzonych firm. Każda akcja edukacyjna lub usługa potwierdzane są odpowiednimi dokumentami. Osobom, które ukończyły kursy lub szkolenia wydawane są odpowiednie, zgodne z przepisami zaświadczenia.

SIOMOL bardzo aktywnie przystąpił również do współorganizacji Mistrzostw Polski Drwali, których zwycięzcy tworzą automatycznie drużynę na Międzynarodowe Mistrzostwa Świata Drwali. Zawody te odbywają się wg regulaminu IALC.REKLAMA

Witrynę przegląda 1 gość

Copyright © SIOMOL