Działalność

Mając na uwadze wyznaczone cele i idee, SIOMOL chętnie podejmuje wspólne przedsięwzięcia z podmiotami związanymi z branżą leśno – ogrodniczą zarówno z własnej inicjatywy jak i na zlecenie zainteresowanych. Prowadzimy działalność edukacyjną i szkoleniową dla najróżniejszych instytucji, użytkowników z sektora prywatnego a także osób indywidualnych. Zajęcia mogą mieć formę szkoleń, kursów, wykładów, prezentacji, pokazów i każdą inną preferowaną przez odbiorcę. Program może być standardowy lub ułożony wg indywidualnych potrzeb i oczekiwań – zawsze jednak z zachowaniem surowych zasad bezpieczeństwa, wysokich standardów oraz dobrych praktyk. Realizacja projektów może być dokonywana bezpośrednio przez organizację i jej członków lub za pośrednictwem współpracujących, zaprzyjaźnionych i sprawdzonych firm. Każda akcja edukacyjna lub usługa potwierdzane są odpowiednimi dokumentami. Osobom, które ukończyły kursy lub szkolenia wydawane są odpowiednie, zgodne z przepisami zaświadczenia.

Szkolenia / Kursy

Naszą szczególną troską i dążeniem jest zachowanie i wpajanie kursantom żelaznych i nienaruszalnych zasad bezpieczeństwa, obowiązujących podczas wykonywania prac specjalistycznych. Zasady te w pierwszym rzędzie przestrzegane są bezwzględnie przez samych instruktorów. Tylko dobry przykład i odpowiedzialne oraz poważne podejście znakomicie przygotowanych i zaangażowanych trenerów zwiększa szansę na sukces kursantów. Dzięki takim założeniom nasze kursy i szkolenia są bezpieczne , efektywne i dają poczucie dobrze zainwestowanych środków. Realizujemy je zarówno dla użytkowników sporadycznie wykonujących prace specjalistyczne jak i dla osób i przedsiębiorców profesjonalnie zajmujących się m.in. pozyskaniem i przetwórstwem drewna (np.:"drwal- operator pilarki spalinowej i wykaszarki"). Program szkoleń jest dopasowywany do indywidualnych potrzeb i oczekiwań kursantów - z zachowaniem oczywiście odpowiednich wytycznych oraz wysokich standardów i poziomu edukacji. Każde szkolenie i kurs kończą się odpowiednio przygotowanym egzaminem a po jego pozytywnym wyniku - wydaniem stosownego zaświadczenia, potwierdzającego nabyte umiejętności, kompetencje i ew. uprawnienia.
Korzyści, płynące z uczestnictwa w naszych szkoleniach to m.in.:

  • 1. Gwarancja sprawnej i fachowej realizacji – z zachowaniem wszelkich zasad i wymogów.

  • 2. Bezpieczeństwo, efektywność i profesjonalizm.

  • 3. Satysfakcjonujący poziom cenowy za wysokiej jakości usługę - promującą zdrowie, bezpieczeństwo i wydajność pracy.

Copyright © SIOMOL