Informacje

Od stycznia 2011 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące podatku VAT, wg których na usługi szkoleniowe obowiązującą stawką podatku jest 23%. Ceny większości szkoleń zatem wzrosną ...

Nasze szkolenia są bez VAT!

-23%

Aktualności

Najbliższe szkolenia.

Kurs dla INSTRUKTORÓW ŚCINKI DRZEW. więcej...

Warsztaty specjalistyczne - PIELĘGNACJA DRZEW. więcej...

Współpraca ze Stowarzysze- niem Kobiet Lasu – zapraszamy członkinie i wszystkich zainte- resowanych do aktywnego wsparcia.
       Stowarzyszenie Kobiet Lasu

Mistrzostwa Świata Drwali 2012.
Złoty medal za ścinkę dla Adama Wawrzaka !!!           Złoty medal Adama Wawrzaka więcej...

SIOMOL był ponownie współorganizatorem Mistrzostw Polski Drwali.

Dla członków

W dniu 30.11.12. odbyło się WALNE ZEBRANIE , na którym m.in. odbyły się wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W wyniku zgodnego ze Statutem i Regulaminem głosowania, na członków poszczególnych organów w nowej kadencji wybrano:

Zarząd
- Robert Kujawiak (prezes)
- Roman Ojrzyński
- Dorota Kulesza
- Przemysław Mazur
- Grzegorz Wasilewski
- Mikołaj Marcinkowski
- Tomasz Suplewski

Komisja Rewizyjna
- Wiktor Nogalski
- Wiesław Borzestowski
- Marcin Madej
- Michał Ojrzyński

Zatwierdzenie składu oraz zajęcie poszczególnych funkcji nastąpi podczas formalnych posiedzeń odpowiednich organów w nowej kadencji. Szczegóły niebawem.


W dniu 16.06.2012 odbyło się WALNE ZEBRANIE członków Stowarzyszenia. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium za rok 2011.


Bardzo prosimy o uregulowanie składek za 1 i 2 półrocze 2012 roku (2 x 50 zł). Dane do przelewu można znależć na stronie SIOMOL (drwaledukacja.pl). Osoby uczestniczące w Walnym Zebraniu 15.06.12 będą miały możliwosć bezpośredniego rozliczenia gotówką ze Skarbnikiem. Z góry dziękujemy za wywiązanie się z obowiązku.

Z pozdrowieniami - Zarząd SIOMOL.


W dniu 21.06.2011 odbyło się WALNE ZEBRANIE członków Stowarzyszenia. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie udzieliło Zarządowi absolutorium za rok 2010.


Poradnik jak zainstalować pocztę: Konfiguracja programu pocztowegoREKLAMA

Witrynę przegląda 1 gość

Copyright © SIOMOL