O nas

Stowarzyszenie Instruktorów Obsługi Maszyn Ogrodniczych i Leśnych jest ogólnopolską organizacją pozarządową, zarejestrowaną i działającą zgodnie z wymogami "Ustawy o stowarzyszeniach" i obowiązującymi przepisami prawnymi. Siedzibą organizacji jest Warszawa.

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy Członków Założycieli w 2008 roku z potrzeby integracji i skoordynowanego współdziałania osób związanych z branżą leśno-ogrodniczą dla szeroko rozumianych korzyści społeczeństwa oraz jego rozwoju. Celem głównym organizacji i jej członków jest dbałość o wysoki poziom świadomości i odpowiedzialności osób związanych zarówno zawodowo jak i hobbystycznie ze środowiskiem leśno-ogrodniczym. W szczególności kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników oraz ich fachowe przygotowanie praktyczne i teoretyczne. Założenia te są realizowane m.in. poprzez wykorzystanie bogatej wiedzy i umiejętności grupy fachowców i specjalistów, działania edukacyjne, promowanie właściwego i etycznego stosunku do wykonywanego zawodu i branży oraz inne przedsięwzięcia wspierające.

Zgodnie z założeniami formalnymi, wszelkie inicjatywy podejmowane przez Stowarzyszenie mają charakter „non profit” i mają służyć wspieraniu powyższych działań a ewentualne przychody i zyski są przeznaczane na realizację przedsięwzięć statutowych organizacji.

Zarząd stowarzyszenia

Stowarzyszenie jest reprezentowane i kierowane przez:

Zarząd w składzie:

 • Prezes - Robert Kujawiak

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Wiceprezes - Tomasz Suplewski

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Sekretarz - Tomasz Szwed

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Skarbnik - Przemysław Mazur

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Arkadiusz Tomaczak - członek

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Krzysztof Popiołek

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Komisję Rewizyjną:

 • Stefan Dmowski - przewodniczący

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Wiktor Noglaski - członek

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Andrzej Świderek - członek

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Copyright © SIOMOL