Informacje

Od stycznia 2011 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące podatku VAT, wg których na usługi szkoleniowe obowiązującą stawką podatku jest 23%. Ceny większości szkoleń zatem wzrosną ...

Nasze szkolenia są bez VAT!

-23%

Aktualności

Najbliższe szkolenia.

Kurs dla INSTRUKTORÓW ŚCINKI DRZEW. więcej...

Warsztaty specjalistyczne - PIELĘGNACJA DRZEW. więcej...

Współpraca ze Stowarzysze- niem Kobiet Lasu – zapraszamy członkinie i wszystkich zainte- resowanych do aktywnego wsparcia.
       Stowarzyszenie Kobiet Lasu

Mistrzostwa Świata Drwali 2012.
Złoty medal za ścinkę dla Adama Wawrzaka !!!           Złoty medal Adama Wawrzaka więcej...

SIOMOL był ponownie współorganizatorem Mistrzostw Polski Drwali.

O nas

Stowarzyszenie Instruktorów Obsługi Maszyn Ogrodniczych i Leśnych jest ogólnopolską organizacją pozarządową, zarejestrowaną i działającą zgodnie z wymogami "Ustawy o stowarzyszeniach" i obowiązującymi przepisami prawnymi. Siedzibą organizacji jest Warszawa.

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy Członków Założycieli w 2008 roku z potrzeby integracji i skoordynowanego współdziałania osób związanych z branżą leśno-ogrodniczą dla szeroko rozumianych korzyści społeczeństwa oraz jego rozwoju. Celem głównym organizacji i jej członków jest dbałość o wysoki poziom świadomości i odpowiedzialności osób związanych zarówno zawodowo jak i hobbystycznie ze środowiskiem leśno-ogrodniczym. W szczególności kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo i zdrowie użytkowników oraz ich fachowe przygotowanie praktyczne i teoretyczne. Założenia te są realizowane m.in. poprzez wykorzystanie bogatej wiedzy i umiejętności grupy fachowców i specjalistów, działania edukacyjne, promowanie właściwego i etycznego stosunku do wykonywanego zawodu i branży oraz inne przedsięwzięcia wspierające.

Zgodnie z założeniami formalnymi, wszelkie inicjatywy podejmowane przez Stowarzyszenie mają charakter „non profit” i mają służyć wspieraniu powyższych działań a ewentualne przychody i zyski są przeznaczane na realizację przedsięwzięć statutowych organizacji.


Statut stowarzyszenia

REKLAMA

Witrynę przegląda 1 gość

Copyright © SIOMOL